ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

11 юли 2024 - 09:39:42, Съобщение, teach_admin,

До 12 юли ще видите подредбата от първо класиране!

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 15.07.2024г. до 17.07.2024г. вкл.
В противен случай НЕ запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.
Работно време на комисията по записване в МГ "Баба Тонка":
- на 15 и 16.07.2024 г. от 8:00 до 18:00 часа
- на 17.07.2024 г. от 8:00 до 16:30 часа

2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 17.07.2024 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това, което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране) .
НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - на 22,23 или 24.07.2024г. вкл.
Работно време на комисията по записване в МГ "Баба Тонка":
- на 22 и 23.07.2024 г. от 8:00 до 18:00 часа
- на 24.07.2024 г. от 8:00 до 16:30 часа

3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2024г. до 29.07.2024г. вкл.(БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ!!!) За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. Списък на училищата, в които ще се приемат документи
В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.

5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици - на 31.07.2024г и 01.08.2024г.
Работно време на комисията по записване в МГ "Баба Тонка" е от 8:00 до 16:30 часа.

6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 02.08.2024 год.

7. Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това е на 5 и 6 август. Списък на училищата, в които ще се приемат документи
Записването е на 8 и 9 август.
Работно време на комисията по записване в МГ "Баба Тонка" е от 8:00 до 16:30 часа.

8.Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2024 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.


Информация за прием след завършен 4. клас

11 юли 2024 - 09:22:04, Съобщение, teach_admin,

След приключване на вторият етап на класиране НЯМА незаети места.


Училищен вестник

26 юни 2024 - 22:50:48, Съобщение, teach_admin,

Последният брой на училищния вестник "Свободен час" може да видите ТУК.

Юбилейно издание на училищния вестник "Свободен час" може да видите ТУК.


Второ и две трети места на Националния конкурс „Млади Изобретатели“

25 юни 2024 - 13:16:57, Постижения на ученици, teach_admin,

На 22 юни 2024 г. в гр. София се проведе традиционният национален конкурс "Млади Изобретатели", организиран от Фондация "Миню Балкански" в партньорство с ЧСУ “Българско школо” и спонсориран от "Овергаз".

В престижния конкурс участваха 3 ученици от МГ „Баба Тонка“ – Русе със създадени от тях 4 проекта. Ръководител на русенския отбор бе Сюзан Феимова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ „Баба Тонка“. Учениците се представиха чудесно и постигнаха голям успех, като спечелиха три призови места.

На ВТОРО място бе отличен проектът "УниРанг" на Никола Великов от 8 клас, с научни ръководители Сюзан Феимова от МГ „Баба Тонка“ и Тодор Брънзов от БАН. УниРанг е уеб приложение за класиране на кандидати за прием във висши училища, осигуряващо автоматизация на класирането. УниРанг е част от система ЕСКИЗ /Единна система за кандидатстудентски изпити/. Целта на проекта е да се автоматизира процесът за класиране на кандидат-студенти от българската диаспора в университетите, които са участвали в съответната кампания на МОН. Проектът е възложен на Института по математика и информатика на БАН от МОН. Оптимизирана версия на кода на УниРанг ще бъде използван в ЕСКИЗ.

ТРЕТО място грабна уеб платформата „Правна клиника към Юридическия факултет на Русенския университет“ на Любослав Димов и Никола Великов от 8 клас, с научен ръководител Сюзан Феимова. Това е административен сайт към Русенски университет, създаден за да осигури по-лесен и бърз достъп до правосъдие на социално слаби граждани, както и да улеснява комуникацията на потребителите на услугата, студентите и ръководителите на правната клиника.

С призовото ТРЕТО място бе награден и Александър Славов от 8 клас за неговата разработка "Симулиране на квантов компютър с линейна алгебра и програмиране", с научни ръководители Сюзан Феимова и Даниела Иванова. Проектът представя симулация на генерализиран модел на работа на квантов компютър чрез входни и изходни данни.

Конкурсът се организира за 12-ти пореден път, като главната му цел е да открие и подкрепи младите изобретатели в България, предоставяйки им платформа за представяне на техните проекти в областта на техническите и природните науки. За първа година той се проведе в столицата - домакин бе "Българско школо".

Рекорден брой участници на възраст от III до XII клас от цялата страна кандидатстваха с разнообразни и интересни идеи в особено оспорвана битка. На финалния кръг на конурса бяха поканени авторите на 26 проекта, които бяха оценявани според оригиналността и иновативността на разработката, практическата й приложимост и полезност, техническата сложност, необходимостта от експлоатационна поддръжка, качеството на изпълнението и на представянето.

Жури то включваше известния преподавател по физика и ръководител на специализирана школа по приложна математика и физика Теодосий Теодосиев, акад. проф. Сава Гроздев - професор по математика и математическо образование, доц. Ангел Ангелов - доцент в СУ и Тракийски университет, Денислава Дамянова, мениджър "Устойчиво развитие на Овергаз", Денис Исметов - президент на Клуба по роботика в ТУ-София, Иван Петров - учител по математика и Владимир Цветков - учител по химия и ръководител на националния ни отбор по експериментални науки.

Участниците, заели призови места, получиха и спонсорство за развитието на своите изобретения.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

21 юни 2024 - 22:49:37, Съобщение, teach_admin,

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БАБА ТОНКА" с ЕИК 117040420, представлявано от председателя на УС Екатерина Веселинова, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 03.07.2024 г. от 18:00 ч. в Аулата на МГ „Баба Тонка“ гр. Русе.
ПОКАНА


Отбори на МГ „Баба Тонка“ ПОБЕДИТЕЛИ в състезание по РОБОТИКА

20 юни 2024 - 18:11:51, Постижения на ученици, teach_admin,

Отборите по роботика на МГ“Баба Тонка“, гр. Русе и Училище по роботика Robopartans - Русе за поредна година са ПОБЕДИТЕЛИ в тазгодишния фестивал на програма “Роботика за България”. Фестивалът се проведе на 15-ти юни в София, в сградата на развойния център на SAP Labs България.
ПЪРВО място и ШАМПИОН в дивизия EV3 Premier за отбор mivkA: Калоян Върбанов, Мартин Върбанов, Игнат Матеев и Виктор Енчев от 10.а клас, МГ “ Баба Тонка“.
ТРЕТО място в дивизия SPIKE A за отбор Робо_Катерици: Калоян Колев, Константин Червинский , Мартин Ненов, Симеон Йорданов  и Самуил Христаков от 6а клас, Огнян Граматиков , Елиз Петкова от 6б клас, МГ“ Баба Тонка“.
Отлично представяне в направления „Иновативен проект“ и ПЪРВО място в направление „Робо Игра“ в дивизия EV3 Premier за отбор Роботчовците от Училище по роботика Robopartans-Русе: Георги Йорданов - СУ “Христо Ботев“, Пресиан Тодоров – СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, Магдалена Цолева - ОУ “Иван Вазов“ и Кай Шербанов 8в клас, МГ“ Баба Тонка“.
Поздравления , млади хора, за упоритостта, отдадеността и добре свършената работа!
Менитори на отборите са Донка Симеонова - преподавател по Информатика и Деян Джумалийски - студент от Русенски университет.
Близо 200 ученици от цялата страна, водени от своите 53 ментори, демонстрираха уменията си да програмират роботи на деветия фестивал „Роботика за България“.
В състезанието се включиха 36 отбора от 23 училища в 15 града, избрани измежду всички подкрепени отбори през учебната година.
Програмата „Роботика за България“ се организира по идея и инициатива на SAP и в партньорство с ФРГИ. Програмата цели да стимулира интереса на ученици между 10 и 16 годишна възраст към науката и технологиите.
Инициа тивата стартира през 2015 г. и се провежда в рамките на вече девет учебни години, като в нея са участвали над 2800 ученици от 5 до 12 клас от цялата страна. Отборите на МГ “Баба Тонка“ са участници през всичките години и всяка година печелят призови места.


Отиди на страница  [1] 2 3 ... 139 140 141

Категории новини
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Парад на униформите 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 30


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008