Учители от МГ “Баба Тонка” - Русе преминаха успешно обучение на тема: “Прилагане на дизайн мислене в проектнобазирано обучение за намиране на иновативни решения”

27 септември 2022 - 10:53:16, Съобщение, teach_admin,

Учители от МГ “Баба Тонка” - Русе преминаха успешно обучение на тема: “Прилагане на дизайн мислене в проектнобазирано обучение за намиране на иновативни решения”, одобрено със заповед на заместник-министъра на образованието и науката РД09-3371/20.06.2022 г.

На 23.-24.09.2022 г., бе проведено двудневно обучение по дизайн мислене на 38 педагогически специалисти от МГ “Баба Тонка” - Русе в почивна станция “Просвещение”, КК “Св.Св. Константин и Елена” по инициатива на Галина Бобева, Директор на гимназията и осъществено с подкрепата на “Образование 5.0”.

“Образование 5.0” провежда обучения по 8 програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията към МОН. Те са в 4 основни направления – дизайн мислене, предприемачество, дигитални умения, умения в STEM / STEAM области.

Магданела Делинешева, модератор на обучението запозна учителите с процеса на дизайн мисленето като ефективен творчески метод за генериране на идеи. Представени бяха неговите етапи и основните методи, инструменти и дейности, които могат да послужат като отправна точка за проектно-базирано и ориентирано към човека обучение. С такива проекти учениците могат да развиват не само задълбочено разбиране на местния контекст, но и важни умения за бъдещето като критично и творческо мислене, комуникация и сътрудничество.

Цел та на обучението бе да изградят умения у педагогическите специалисти за фасилитиране на процеса на дизайн мислене, насочен към генериране на иновативни решения на проблеми от учениците, да подпомогнат учителите с практически насочени материали за осъществяване на проектно-базирано и ориентирано

към човека обучение, да спомогне за повишаване на педагогическата, социалната и гражданската компетентност на педагогическите специалисти.

Участн иците се запознаха подробно с ръководството за учителя/фасилитатора и работната тетрадка за ученика по дизайн мислене, разработени за глобалното състезание Solve for Tomorrow на Samsung. Като част от политиката на компанията за корпоративна социална отговорност то има за цел да повиши интереса и уменията на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), като им поставя предизвикателство да демонстрират иновативни решения за подобряване на местната общност и околната среда.

В края на обучението участниците попълниха анкета за самооценка и удовлетвореност и изходящ тест. След приключване на обучението, педагогическите специалисти споделиха своята удовлетвореност от обучението и готовност за прилагане на дизайн мисленето в работа по проекти, насочени към идентифициране на реални нужди в общността и тяхното решаване.


Категории новини
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Отбелязване Деня на Отечеството 23.02.2011 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 104


Онлайн

Гости: 8
Регистрирани: 0
На тази странница: 2
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008