Коледни конкурси

07 December 2016 - 16:20:46, Съобщение, Administrator,

Уважаеми ученици,

Напомняме, че стартират традиционните коледни изяви за учениците от ПМГ „Баба Тонка“ – конкурс за коледна украса и коледна кулинарна изложба.
Конкурс за коледна украса на стаите

Учениците трябва да украсят класните си стаи до 13 декември. Жури с председател Вяра Гунева ще ги оцени на 14 декември (сряда) след седмия час. Наградите ще бъдат присъдени на 21 декември (сряда) в часа на класа.
Коледна кулинарна изложба

Тази година темата на изложбата е „Българската Коледа“. Всеки, желаещ на участва, трябва да приготви традиционно българско коледно ястие. Може да се участва индивидуално или колективно. Всеки участник предварително трябва да потвърди участието си при г-жа Желязкова (38. кабинет). Ястията се носят преди часовете на 23 декември (петък) при охраната. Жури с председател М. Костадинова ще се произнесе до края на учебните занятия и ще раздаде индивидуални и колективни награди


Покана

06 December 2016 - 18:35:47, Съобщение, Administrator,

Уважаеми бивши и настоящи ученици и преподаватели, каним Ви

на
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

който ще се състои на 22 декември 2016 година от 18.00 часа в Голямата зала на Доходното здание.
Билети на цена от 5 лв. може да си закупите от г-жа Севева, заместник-директор в ПМГ "Баба Тонка".


Национален есенен турнир по информатика

29 November 2016 - 10:20:34, Постижения на ученици, Administrator,

От 25 до 27 ноември 2016 г. в гр. Шумен се проведе Шестнадесетия национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”. В рамките на турнира се проведе и Международно състезание в две възрастови групи – старша и младша. В турнира участваха 11 ученици от гр. Русе – 10 ученици от ПМГ „Баба Тонка” и 1 ученик от ОУ „Любен Каравелов” Всички те са възпитаници на Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ). Ръководител на русенския отбор, и в двата турнира, бе Сюзан Феимова – старши учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „Баба Тонка”.
Сред много оспорвана конкуренция учениците от ПМГ „Баба Тонка” се представиха блестящо на престижния турнир и завоюваха четири медала.
В Международното състезание – старша възраст Петър Няголов от 10.a клас бе удостоен със СРЕБЪРЕН медал.
На Националния есенен турнир по информатика бяха отличени следните ученици:
Валентин Тамахкяров от 5. клас завоюва ПЪРВО място в състезателна група Е (4-5 клас) и спечели ЗЛАТЕН медал.
Амер Панджаров от 5. клас зае ЧЕТВЪРТО място в състезателна група Е (4-5 клас) и бе награден с грамота за ОТЛИЧНО представяне.
Двамата петокласници са подготвени от Сюзан Феимова.
Петър Няголов завоюва ТРЕТО място в състезателна група А (11-12 клас) и получи БРОНЗОВ медал.
Валери Станчев от 10.a клас се класира на ТРЕТО място в състезателна група B (9-10 клас) и спечели БРОНЗОВ медал.
Учениците са подготвени от проф. Каталина Григорова, преподавател в РУ „Ангел Кънчев”.
Виктор Кожухаров от 8.а клас получи грамота за ОТЛИЧНО представяне в състезателна група С (8 клас). Ученикът е подготвен от доц. Пламенка Христова, преподавател в РУ „Ангел Кънчев”.


Възможности за обучение в Япония

25 November 2016 - 13:19:18, Съобщение, Administrator,

До учителите и учениците от МГ „Баба Тонка“, Русе.

Сърдечни поздрави от Сапоро, Япония, където сега работи един стар ученик на МГ "Баба Тонка" – Борислав Йорданов, випуск 1985, клас на г-н Цанев. Бих искал да Ви кажа за една нова, чудесната възможност за висше образование пред младежите от МГ -

Integrated Science Program (Physics, Chemistry, Biology) на Hokkaido University в Sapporo, Japan.
1. Обучението е на английски, за бакалавър (3.5г) и магистър (5г).
2. Има пълни стипендии за 20% и 1/2 стипендии за 50% от приетите,
като и в двата случая самото обучение е безплатно.
3. Университетът е голям, международен, разположен в центъра на Сапоро
и има лаборатории и професори на най-високото ниво.

Може да научите много повече от двете "брошури" и най-вече от webpage на ISP, link
флаер-лице флаер-гръб

Надявам се, че родителите, младежите и учителите ще харесат тази нова алтернатива на университетите в западна Европа и САЩ. Тук разходите за обучение са много по-ниски от САЩ и Англия. Хората в университета знаят Английски, така че няма сериозна езикова преграда. (Професорите знаят Английски много добре.)

Аз работя за Hokkaido University, ISP, за официален отговор моля пишете на byordanov©oia.hokudai.ac.jp

Накрая, бих искал кандидатите да знаят няколко много важни дати и условия.

1. Началното кандидатстване е по интернет, има около $46 такса и приключва
около 19 декември (7 часа по-рано в България). То вече започна на 14 ноември.
2. Документите, които се искат по пощата, могат да пристигат чак до 6-ти януари.
3. Няма изпит, но освен оценките от дипломата се изискват есета и TOEFL.
Ще има и skype интервю с най-високо класираните младежи.
4. За съжаление, времето за регистрация и вземане на TOEFL е малко (3 дати през декември).
Трябва да се бърза, но не е невъзможно, понеже резултатът не се изисква преди 6-ти януари.
Програмата (наука на Английски в Япония) е нова и почти неизвестна, затова конкуренцията
от Китай, САЩ (западен бряг), Индия, Виетнам и т.н. няма да е най-силната тази първа година.
Сега е най-доброто време за кандидатстване. Пожелавам успех на всички младежи от МГ.

С уважение,
Борислав Йорданов


Делегатско събрание

22 November 2016 - 16:31:17, Съобщение, Administrator,

ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“
Гр. Русе, 7000, ул. „Иван Вазов” 18, тел. 082 834 323


До родителите на учениците от ПМГ „Баба Тонка“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., в ход е процедурата за създаване на Обществен съвет към ПМГ „Баба Тонка“.
На 07.12.2016 г. от 18:00 часа в учителската стая на ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе делегатско събрание за излъчване на родители - членове и резервни членове на Обществения съвет към ПМГ „Баба Тонка“.
Всеки делегат ще получи покана за участие в събранието. Поканата се връчва от класния ръководител.

Информ ация за състава на Обществения съвет съгласно ПСУДОСДГУ:
Чл. 4. (4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:
1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.
(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.
Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.
............ ..............
(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището.

С правомощията на Обществения съвет можете да се запознаете от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Той може да бъде намерен в държавен вестник, сайта на гимназията, сайта „За реформата“ или в училищната библиотека.24.10.2016 г. Директор на ПМГ „Баба Тонка“
Митко Кунчев


Млади изобретатели спечелиха финансова подкрепа от БСК и Овергаз

22 November 2016 - 16:25:02, Постижения на ученици, Administrator,

Млади изобретатели от ПМГ „Баба Тонка” спечелиха финансова подкрепа от Българската стопанска камара и Овергаз

На 17.11.2016 г. в гр. София, в сградата на Българската стопанска камара, се проведе Официална церемония за награждаване на лауреатите от престижния Национален конкурс „Млади изобретатели – 2016“, който беше проведен на 25-26.06.2016 г., за четвърта поредна година, в с. Оряховица. Организатор на конкурса е фондация „Миню Балкански", с финансовата подкрепа на Овергаз и в партньорство с Българската стопанска камара. Проектите на участниците в конкурса се оценяват от жури, съставено от представители на индустриалния сектор и научните среди.
„Може би всички мечтаят, но радостта от живота усещат само тези, които не се колебаят да преследват своите мечти. Вие очевидно сте от тях и вече сте почувствали това. Няма връщане назад! Колко много и неописуемо приятни преживявания ще изпитате по пътя към всяка мечта! Ще има какво да разказвате на онези, които не са посмели или ги е домързяло да тръгнат след първата своя мечта“.
Това послание отправи към лауреатите изпълнителният директор на „Овергаз инк.“ и председател на УС на БСК Сашо Дончев.
Лауреатите от ПМГ „Баба Тонка” – Русе, носители на призовото трето място, представиха отличената си разработка пред членовете на Управителния съвет на Българската стопанска камара и ги очароваха със своето представяне и идеи. Проектът на русенските изобретатели е:
Име на проекта: ПАКОСТ – Пътен Автоматичен Контрол на СкоросТта.
Автори: Селин Шемсиева и Мартин Николаев – 10. клас, ПМГ „Баба Тонка”, гр. Русе.
Ръководител: Сюзан Феимова – старши учител по информатика и ИТ в ПМГ „Баба Тонка”.
Описание на проекта: Софтуер и хардуер за вграждане в съвременните автомобили. Системата разпознава знаците за ограничение на скоростта по пътищата и ограничава скоростта на моторното превозно средство, като му разрешава да достигне до максимална скорост, равна на ограничителната. Задържането на скоростомера продължава, докато се появи знак за край на ограничението. Целта на продукта е да намали произшествията на пътното платно и да спаси човешки живот.
Селин и Мартин бяха наградени от господин Сашо Дончев, като получиха ценна финансова подкрепа за реализиране на идеите си под формата на техника, материали, уреди и инструменти, необходими за развитие на научните им разработки. Освен това, за спомен от забележителното си участие в конкурса, призьорите получиха и книгите „Сигурно се шегувате, г-н Файнман!“ от Ричард Файман, носител на Нобелова награда за физика, и „Илън Мъск: PayPal, Tesla, SpaceX и походът към невероятното бъдеще“ от Ашли Ванс.
Целта на конкурса е да възроди интереса на младите хора към природните науки, като им покаже защо те са интересни, перспективни и отличен избор за професионална реализация в динамично развиващата се ера на високите технологии и интензивната комуникация. Конкурсът открива младите таланти на България в сферата на техническите и природните науки, като им дава поле за широка изява чрез представяне на техните изобретения, прибори или устройства.


Отиди на страница  [1] 2 3 ... 67 68 69

Категории новини


Предстоящи събития

22 December at 1800
Коледен концерт

13 January
НОИТ

Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РИО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Учебни кабинети
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 51


Онлайн

Гости: 2
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008